ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 73 СУ

Прием на първокласници


Подаването на документи за кандидатстване в първи клас за учебната 2020 / 2021 г. приключи.


Класирането ще бъде обявено на 26.06.2020 г. в 18:00 ч.